Mijn missie is om mensen te horen en te zien voor wie ze zijn. Door te luisteren met een open mind en op een warme, betrokken manier het gesprek aan te gaan, help ik mensen inzien hoe ze om kunnen gaan met problemen, hoe ze patronen kunnen doorbreken en zo weer voluit kunnen gaan leven.

Debby Rijnbeek

Ik ben Debby Rijnbeek. Samen met mijn zoon van 16, dochter van 14 en onze bruine labrador Guy woon ik in Velp. Ook ben ik regelmatig bij mijn vriend in Antwerpen te vinden. Als coach (en natuurlijk ook als mens) ben ik mateloos geïnteresseerd in hoe verschillend ieder individu is. Waarom doe je de dingen die je doet? Hóe doe je de dingen die je doet? Wat is je intentie, wat is je drijfveer, wat zijn je dromen? Wat doe je als de dingen niet gaan zoals je wilt? Wat is er nodig om nog meer uit jezelf te kunnen halen of om juist tevreden te kunnen zijn met hoe het nu is?

Verschillende mensen, verschillende vragen en daarom ook veel verschillende mogelijkheden om een coachingstraject in te steken. Ik vind het mijn belangrijkste taak om – door goed te luisteren – de juiste aansluiting te vinden. Jouw coachvraag staat centraal en vanuit daar werken we aan thema’s die daarmee verbonden zijn. Met een open mind, een warme en rustige uitstraling, een dosis humor en van huis uit meegekregen nuchterheid bied ik praktische en oplossingsgerichte coaching.

Mensen zijn vaak snel bij mij op hun gemak. Ze durven zich open te stellen om vanuit die transparantie nieuwe inzichten en ervaringen op te doen. Ik ben niet bang om waar nodig de confrontatie aan te gaan en je een heldere spiegel voor te houden. Ik hou van open en eerlijke communicatie en loop op die manier graag een eindje met je mee in jouw proces.

Ergotherapie & Coaching

De afgelopen 20 jaar ben ik als ergotherapeut werkzaam geweest in de revalidatie en in mijn eigen ergotherapiepraktijk. Ik heb me gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met chronische pijn en vermoeidheid. Daarnaast heb ik veel cursussen en nascholingen gevolgd op het gebied van coaching, lichaamsbewustwording en stressmanagement, reflectief/intuïtief schrijven, de werking van het brein, timemanagement, oplossingsgerichte gesprekstechnieken, etc.

Coaching is altijd een groot onderdeel geweest van mijn werk. Inzicht krijgen in niet-helpende gedachten en gewoontepatronen, accepteren van onbeïnvloedbare situaties, het aanpassen van leefstijl, het vinden van balans tussen wat je kunt en wat je doet, stressmanagement, communicatie en productiviteit. Allemaal thema’s die vaak aan bod komen.

In mijn coachingspraktijk is mijn ervaring en kennis nu voor iedereen toegankelijk en hoop ik nog veel meer mensen te kunnen helpen om het beste uit zichzelf naar boven te halen.