‘Energiek aan het werk’ – traject

Heb je een medewerker die dreigt uit te vallen vanwege stressklachten?

Heb je een medewerker die last heeft van vermoeidheid, te veel prikkels, te korte focus en concentratieproblemen als gevolg van een hoge werkdruk? Zijn er problemen in de thuissituatie waardoor de werknemer zijn/haar werk niet naar behoren uit kan voeren?

Of is de medewerker eerder al eens uitgevallen, met burn-out klachten, overspannenheid of aanhoudende pijnklachten?

Als werkgever heb je vanuit wet- en regelgeving een verantwoordelijkheid voor je medewerker om hem/haar te helpen gezond aan het werk te blijven. Maar hoe? Bovendien is het ook lastig om zomaar een vervanger voor een zieke medewerker te vinden, gezien de huidige krapte in de arbeidsmarkt.

Debby Glimlach

Met mijn unieke ervaring als ergotherapeut, coach én holistisch therapeut heb ik al vele mensen begeleid om weer gezond aan het werk te gaan. Duurzame inzetbaarheid is daarbij het uitgangspunt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de medewerker zodanige stappen zet, dat uitval voorkomen wordt? Maar ook dat hij/zij meer veerkracht ontwikkelt, om ook in de toekomst energiek naar het werk te kunnen blijven gaan?

In dit traject onderzoeken we de factoren die van invloed zijn op de balans tussen draagkracht en draaglast. Zowel factoren op het werk (werkinhoud, werkhouding, plezier, communicatie, workload, etc.) als factoren in de privésfeer (algehele gezondheid, thuissituatie, mantelzorg, etc.).

Bovendien is het essentieel om persoonlijke kenmerken in kaart te brengen, om de oorzaak van de klachten in breder perspectief te kunnen zien. Bijvoorbeeld door bewust te worden van belemmerende overtuigingen (‘als ík het niet doe, doet niemand het’, ‘niemand neemt pauze, dus ga ik dat ook niet doen’), verwachtingen van zichzelf en de omgeving, coping met stress, etc.

Wat het ‘Energiek aan het werk’-traject inhoudt:

Dit traject bestaat uit 6 maanden individuele begeleiding. In een vrijblijvend intakegesprek bepalen we eerst samen het beginpunt en de gewenste eindbestemming. In dit gesprek worden ook verwachtingen uitgesproken ten aanzien van betrokkenheid van werkgever en werknemer tijdens dit traject. Het is een traject waarbij werknemer verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar eigen leerproces en waarbij gewerkt wordt met opdrachten en oefeningen, die hij/zij gaat toepassen in het werk en in de privésituatie. Zodat er in plaats van ’te praten over het probleem’ juist daadwerkelijk concrete stappen gezet gaan worden die leiden tot duurzame verbetering van de belastbaarheid en inzetbaarheid.

In 6 maanden werken we aan:

✦ Aanvaarding van de huidige situatie: in strijd blijven met jezelf, blijven vechten tegen wat er aan de hand is, is contraproductief voor herstel. Daarom is de eerste stap: aanvaarding van dat dit nu aan de hand is.

✦Inzicht krijgen in balans draagkracht en draaglast. Praktische tools om draaglast (tijdelijk) te verminderen, om draagkracht weer te kunnen vergroten.

✦Lichaamsbewustzijn: essentieel voor herstel is om de verbinding met het lijf te herstellen. Zodat je weer kunt gaan voelen waar je lijf behoefte aan heeft. Ook is dit lichaamsbewustzijn heel belangrijk bij het weer gaan opbouwen van de dagelijkse activiteiten (waaronder werk), om te voorkomen dat er weer te snel te veel gedaan wordt en medewerkers weer uitvallen.

✦Leven vanuit je hart: waarom doe je wat je doet? We gaan onderzoeken waar de kernwaarden liggen, wat er écht toe doet. Dit overstijgt werk: op alle vlakken in het leven willen we graag doen waar we plezier in hebben, wat ons voldoening geeft. Zo ontdek je ook de energievreters en -vreters.

Dit traject bestaat uit:

Individuele sessies

Meer info
8 individuele sessies (in de praktijk, of online via Zoom, of op de werkplek, max. reisafstand 25 min.)

Online begeleiding

Meer info
6 maanden online begeleiding, ondersteuning via mail/whatsapp tussen de sessies door

Gesprek met wergever, werknemer en coach

Meer info
Naar behoefte (max. 6 keer) een (online) driegesprek met werknemer, werkgever en coach (ca. 30 minuten) om af te stemmen, te adviseren in opbouw en inzicht te geven in het proces

Werkplekonderzoek

Meer info

Bij fysieke klachten kan er tevens een werkplekonderzoek, -analyse en
-advies gedaan worden. Hierin wordt gekeken naar een ergonomische werkhouding en eventuele aanpassingen, alsook inhoud en organisatie van werkzaamheden.

Dit traject is niet geschikt voor:
✦ Tweedespoortrajecten
✦ Werknemers die niet in staat zijn/gemotiveerd zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun herstelproces

De investering voor dit traject is 1697,- (excl. btw)

Over Debby

Met mijn unieke achtergrond als ergotherapeut en coach begeleid ik mensen naar het nemen van meer regie over hun manier van leven. Zowel privé als op het werk. Om vanuit nieuwe keuzes een leven te kunnen gaan leiden met meer voldoening en energie.

Debby in het bos staand